Location

Glór na Móna
195a Whiterock Road
Belfast, BT12 7FW

Date

24 Jul 2017 - 06 Aug 2017

Time

All of the day

Cost

From £45.00

CAMPA CHORMAIC 2017


Tá clú agus cáil ar an teanga agus na cluichí Gaelacha i gCo. Aontroma, go háirithe i mBéal Feirste, mar sin is ceantar ar leith í Béal Feirste do Champa Chormaic. De ghnáth bíonn Campa Chormaic Béal Feirste lonnaithe i gColáiste Feirste ar Bóthar na bhFál, ach I mbliana beidh muid lonnaithe I mBunscoil an tSléibhe Dhuibh (Seachtain 1) agus Gaelscoil na Móna (Seachtain 2) as siocair go mbeidh tógáil ag críochnú ar Choláiste Feirste. Tá muid ag dúil go mór bheith ag obair le Coláiste Feirste nuair a thógfar an Spórtlann go luath. Beidh an spórt tráthnóna bunaithe ar pháirc 3G na bunscoile chomh maith le Naomh Eoin atá béal dorais le Bunscoil an tSléibhe Dhuibh. Tá Campa Chormaic Aontroma dírithe ar dhaoine óga ó rang 4 ar aghaidh, idir bhuachaillí agus Cailíní. Tá muid ag dúil go mór le bhur gcuideachta i rith an champa i mbliana!

The Irish language and Gaelic Games have seen a continued growth in Antrim in recent years and Campa Chormaic has been one of the leading lights. Summer 2017 will be no different, with an exciting schedule of Irish language classes, history and our sports of football, ladies football, hurling and Camogie. The camp runs for two weeks and is usually held in Coláiste Feirste, however this year’s camp will take place in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh and St. John’s (Week 1) and Gaelscoil na Móna and Gort na Móna (Week 2). Coláiste Feirste have been very generous in their support to Campa Chormaic over the past few years and we look forward to working with them in the very near future after the completion of the Spórtlann. The Antrim campa caters for young people from primary 4 – secondary school 8-16. Week 1 is dedicated to children from Irish Medium Education and Week 2 is open to all. The afternoon session this year will be hosted by St. Johns CLG and Gort na Móna CLG.


Link to Register
www.campachormaic.com/campa-2017/

Seachtain 1 / Week 1:
24 Iúil – Bunscoil an tSléibhe Dhuibh & Naomh Eoin
24 July – Bunscoil an tSléibhe Dhuibh & St.Johns

Seachtain 2 / Week 2:
31 Iúil – Gaelscoil na Móna & Gort na Móna
31 July – Gaelscoil na Móna & Gort na Móna

Praghas / Price:
£45 an duin
£45 per person

£80 do bheirt ón teaghlach chéanna
£80 two from same family (brother/sister)

£100 do thriúr ón teaghlach chéanna
£100 three from same family (brother/sister)

Léine Oifigiúil O’Neills san áireamh leis an phraghas
Price includes 2017 official O’Neills Campa Chormaic Jersey


Comments are closed.